Biztonsági jelek

A tűzvédelmi szempontból fontos biztonsági jelekkel kapcsolatos előírások összességét korábban több szabvány és jogszabály foglalta magában, ma már azonban a vonatkozó szabályokat elsősorban – a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott – Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Általános előírások

Az OTSZ értelmében a biztonsági jel meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, melynek a következő változatai ismertek:

Tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezését jelzi.
Menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a kijárat, vészkijárat helyét, és az épületen belül, vagy a szabadtéren – a közlekedési (kijárati) úton – annak irányát mutatja.
Elsősegély jel: olyan biztonsági jel, amely az elsősegélynyújtó helyre vezető utat, vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi.
Világító jel: átlátszó, vagy áttetsző anyagból készült, belülről vagy kívülről megvilágított, vagy fénykibocsátó anyagból készült (utánvilágító) biztonsági jelet hordozó eszköz.

A fentieken túl a 2/1998. (I. 16.) MüM rendeletben a következő kapcsolódó fogalmak meghatározását találhatjuk meg:

Jelzőtábla: biztonsági jelet hordozó tábla, amelynek felismerhetőségét kellő megvilágítás biztosítja.
Tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt.
Figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet.
Rendelkező jel: olyan biztonsági jel, amely meghatározott magatartást ír elő.
Biztonsági szín: olyan szín, amelynek meghatározott jelentése van a biztonság szempontjából.
Képjel (piktogram): jelzőtáblán vagy világító táblán alkalmazott sematikus ábra.

A biztonsági jelek alap- és az azokon alkalmazott jelek színét, alakját, valamint jelentését az alábbi táblázat tartalmazza:

Alapszín Alkalmazott jelek színe Alak Jelentés
Piros Fehér Tűzvédelmi eszköz biztonsági jele Tűzvédelmi eszköz
Piros Fekete Tiltó biztonsági jel Tiltás
Sárga Fekete Figyelmeztető biztonsági jel Figyelmeztetés
Kék Fehér Információs biztonsági jel Információs jelek
Kék Fehér Rendelkező biztonsági jel Rendelkező jelek
Zöld Fehér Menekülési útirányt, elsősegély vagy veszélyhelyzeti eszközt, felszerelést jelző biztonsági jel Menekülési útirány,
elsősegély,
veszélyhelyzeti eszköz, felszerelés

A vonatkozó szabályozások értelmében minden esetben világító (elektromos, vagy ún. utánvilágító) biztonsági jelekkel kell megjelölni

A világító (elektromos, vagy ún. utánvilágító) biztonsági jeleknek a vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. (Figyelem: A biztonsági világítás lámpatesteire tilos biztonsági – pl. menekülési útirányjeleket – felhelyezni!)

Azokat a világító biztonsági jeleket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni annak érdekében, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozhassa a jelzések működésképtelenségét.

Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jelek meglétét – világító jelzések esetében működést, működőképességet is – ellenőrizni, a szükséges karbantartást elvégezni, s annak eredményét dokumentálni.

Az üzembentartó köteles a körülmények esetleges változásait a biztonsági jelzések vonatkozásában is végrehajtani, illetve az elhasználódott jeleket megfelelő minőségűre cserélni.

Az alkalmazható biztonsági jelek méretét azok legnagyobb felismerési távolságából kell meghatározni.

A következő táblázat tartalmazza a jelek legnagyobb felismerési távolságát, melyet az MSZ ISO 3844-1:2009 nemzeti szabvány értelmében a következő képlettel kell meghatározni:

l = Z · h

ahol l - a legnagyobb felismerési távolság [m]
Z - a távolsági tényező, amely figyelembe veszi a jel megvilágítottságát és a jel bonyolultságát
(Z = 100, ha a megvilágítás értéke 50 lux)
h - a jel magassága kiegészítő szöveg nélkül.

Az Everlux biztonsági jelek fenti összefüggés alapján kiszámított legnagyobb felismerési távolsága:

Geometriai alakzat
és jelentés
A biztonsági jel névleges mérete [mm] A jel magassága a kiegészítő szöveg nélkül [mm] A felismerési távolság [m]
Veszélyhelyzeti, vagy tűzvédelmi biztonsági jelek

Veszélyhelyzeti, vagy tűzvédelmi biztonsági jelek
100x10 100 10
150x150 150 15
200x200 200 20
300x300 300 30
400x400 400 40
100x240 100 10
150x200 150 15
200x100 100 10
200x300 200 20
200x70 70 7
240x85 85 9
300x100 100 10
300x150 150 15
300x400 300 30
400x120 120 12
400x200 200 20
1200x600 600 60
Figyelmeztető biztonsági jelek

Figyelmeztető biztonsági jelek
100x100 100 10
150x150 150 15
200x200 200 20
300x300 300 30
150x200 150 15
200x300 200 20
Tiltó, vagy rendelkező biztonsági jelek

Tiltó, vagy rendelkező biztonsági jelek
100x100 100 10
150x150 150 15
200x200 200 20
300x300 300 30
150x200 150 15
200x300 200 20

Megjegyzés: A táblázat értékeinek kiszámításához felhasznált távolsági tényező – 50 lux megvilágítást feltételező – értéke: 100

Vigyázat! Az OTSZ-ben foglalt előírás értelmében, ha a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, a megfelelő piktogramot tartalmazó előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül az épületen belül és szabadtéren egyaránt.

A biztonsági jelek elhelyezésének különböző változatait a következő táblázat tartalmazza:

Sorszám Ábra Leírás
1. Sík jel fallal párhuzamos felszerelése Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.
2. Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.
3. Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.
P. Panoráma jel Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.

Tűzoltó készülékek biztonsági jelei

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja az építményekben keletkezett tűz továbbterjedésének megakadályozására, valamint felszámolására használható tűzvédelmi eszközök, köztük nevesítve a tűzoltó készülékek világító, vagy utánvilágító biztonsági jelzésekkel történő megjelölési kötelezettségét.

A biztonsági jeleket – lásd az alábbi ábrákon – minden esetben 2,0-2,5 méter magasan, a készülékek felett kell elhelyezni oly módon, hogy a jel akkor is látható legyen, ha az adott nézőpontból a tűzoltó készülék esetleg takarásban van. (Lásd az alsó ábrát!)

A hordozható készülékek
biztonsági jele
A hordozható készülékek
panoráma biztonsági jele
A mozgatható készülékek
biztonsági jele
Hordozható tűzoltó készülék biztonsági jele Hordozható tűzoltó készülék panoráma biztonsági jele Mozgatható tűzoltó készülék biztonsági jele
Hordozható tűzoltó készülék biztonsági jele felirattal Hordozható tűzoltó készülék panoráma biztonsági jele felirattal Mozgatható tűzoltó készülék biztonsági jele felirattal

A biztonsági jel méretét úgy kell megválasztani, hogy az a legtávolabbi felismerési távolságból is biztonsággal felismerhető legyen. Amennyiben a felismerési távolság a 25 métert meghaladja, megfelelő méretű előjelző, vagy iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni.

Tűzoltó készülékeket előjelző táblák
Tűzoltó készülékeket előjelző tábla Tűzoltó készülékeket előjelző tábla Tűzoltó készülékeket előjelző tábla

A tűzoltó készülékek mellett el lehet helyezni egy-egy, az adott készülék oltóanyagának megfelelő, alkalmazhatóságra vonatkozó biztonsági jelet is. Ezek a jelek – melyek sorszámozható, illetve függőleges elrendezésű kivitelben is rendelhetőek – a következők lehetnek:

A tűzoltó készülékek használatára vonatkozó biztonsági jelek
ABC porral oltó alkalmazhatóságára vonatkozó biztonsági jel BC porral oltó alkalmazhatóságára vonatkozó biztonsági jel
D porral oltó alkalmazhatóságára vonatkozó biztonsági jel Szén-dioxiddal oltó alkalmazhatóságára vonatkozó biztonsági jel
Vízzel oltó alkalmazhatóságára vonatkozó biztonsági jel Habbal oltó alkalmazhatóságára vonatkozó biztonsági jel
ABC porral oltó alkalmazhatóságára vonatkozó biztonsági jel (álló) Szén-dioxiddal oltó alkalmazhatóságára vonatkozó biztonsági jel (álló) Vízzel oltó alkalmazhatóságára vonatkozó biztonsági jel (álló) Habbal oltó alkalmazhatóságára vonatkozó biztonsági jel (álló)

Fali tűzcsapok biztonsági jele

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja az építményekben keletkezett tűz továbbterjedésének megakadályozására, valamint felszámolására használható tűzvédelmi eszközök, köztük nevesítve a fali tűzcsapok és szerelvényszekrények világító, vagy utánvilágító biztonsági jelzésekkel történő megjelölési kötelezettségét.

A biztonsági jeleket – lásd az alábbi ábrákon – minden esetben 2,0-2,5 méter magasan a fali tűzcsap felett kell elhelyezni.

A fali tűzcsapok
biztonsági jele
A fali tűzcsapok
panoráma biztonsági jele
Fali tűzcsap biztonsági jele Fali tűzcsap panoráma biztonsági jele
Fali tűzcsap biztonsági jele felirattal Fali tűzcsap panoráma biztonsági jele felirattal

A biztonsági jel méretét úgy kell megválasztani, hogy az a legtávolabbi felismerési távolságból is biztonsággal felismerhető legyen. Amennyiben a felismerési távolság a 25 métert meghaladja, megfelelő méretű előjelző, vagy iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni.

Fali tűzcsapokat előjelző táblák
Fali tűzcsapokat előjelző tábla Fali tűzcsapokat előjelző tábla Fali tűzcsapokat előjelző tábla

Kézi tűzjelzésadók, tűzjelző telefonok biztonsági jele

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja az építményekben keletkezett tűz jelzésére használható tűzvédelmi eszközök, köztük nevesítve a kézi tűzjelzésadók és tűzjelző telefonok világító, vagy utánvilágító biztonsági jelzésekkel történő megjelölési kötelezettségét.

A biztonsági jeleket – lásd az alábbi ábrákon – minden esetben 2,0-2,5 méter magasan a kézi tűzjelzésadó, illetve a tűzjelző telefon felett kell elhelyezni.

A kézi jelzésadók
biztonsági jele
A kézi jelzésadók
panoráma biztonsági jele
Kézi jelzésadó biztonsági jele Kézi jelzésadó panoráma biztonsági jele
Kézi jelzésadó biztonsági jele felirattal Kézi jelzésadó panoráma biztonsági jele felirattal
Kézi jelzésadó biztonsági jele Kézi jelzésadó panoráma biztonsági jele
Kézi jelzésadó biztonsági jele felirattal Kézi jelzésadó panoráma biztonsági jele felirattal

A biztonsági jel méretét úgy kell megválasztani, hogy az a legtávolabbi felismerési távolságból is biztonsággal felismerhető legyen. Amennyiben a felismerési távolság a 25 métert meghaladja, megfelelő méretű előjelző, vagy iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni.

A tűzjelző telefon mellett célszerű elhelyezni a segélyhívó telefonszámokat, valamint a tűz-, káreset jelzésének módjára vonatkozó információkat tartalmazó táblákat is:

A tűzjelzésre alkalmas telefonok biztonsági jelei
Segélyhívó telefon biztonsági jele Segélyhívó telefon biztonsági jele felirattal
Segélyhívó telefonszámokat tartalmazó biztonsági jel Tűz- és káresetek bejelentését és segélyhívó telefonszámokat tartalmazó biztonsági jel

Néhány további tűzvédelemmel kapcsolatos biztonsági jel

Egyéb tűzvédelemmel kapcsolatos biztonsági jelek
Tűzoltó takaró biztonsági jele Tűzoltó takaró biztonsági jele felirattal Tűzoltó homok biztonsági jele Tűzoltó homok biztonsági jele felirattal
Tűzvédelmi főkapcsoló biztonsági jele Gáz főelzáró biztonsági jele
Tűzoltó eszközök belül vannak biztonsági jel Tűzjelző központ biztonsági jele
Hő- és füstelvezető kezelő panel biztonsági jele Kulcsszéf biztonsági jele
Tűzszakasz-határ! Füstszakasz-határ!
Dohányozni tilos biztonsági jel Dohányozni tilos biztonsági jel felirattal Dohányzás és nyílt láng használata tilos biztonsági jel Dohányzás és nyílt láng használata tilos biztonsági jel felirattal

Néhány elsősegéllyel kapcsolatos biztonsági jel

Elsősegéllyel kapcsolatos biztonsági jelek
Elsősegélyhely biztonsági jele Gyülekező hely biztonsági jele Vészbejelentő telefon biztonsági jele
Elsősegélyhely biztonsági jele felirattal Gyülekező hely biztonsági jele felirattal Vészbejelentő telefon biztonsági jele felirattal
Hordágy biztonsági jele Vészzuhany biztonsági jele Szemmosó biztonsági jele
Hordágy biztonsági jele felirattal Vészzuhany biztonsági jele felirattal Szemmosó biztonsági jele felirattal

Menekülési útvonalakkal kapcsolatos biztonsági jelek

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint a kijárati utakon, a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál olyan menekülési útirány jelző rendszert kell kiépíteni, amely biztonsági jelek segítségével a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl a menekülő emberrel a kiürítés irányáról, beleértve az esetleges alternatív útvonalakat is.

Az építmény, épület, szabadtér bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie.

Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő:

A menekülési útvonaljelzések telepítési magassága:

Magas: Ebben az esetben a jeleket legalább 1,8 méteres magasságában rögzítjük.
A magasan telepített biztonsági jeleknek közepes (10 méter) és nagy (30 méter) távolságból is felismerhetőnek kell lenniük.
Az ilyen magasságban rögzített menekülési útvonaljelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában kell elhelyezni.
A telepítésnél ügyelni kell arra, hogy az épület, a kijárati út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.
Alacsony: Ebben az esetben a biztonsági jeleket a padlószintre vagy a padlószinttől kis magasságban telepítjük.
Az alacsonyan telepített biztonsági jeleknek legalább 30 méter hosszúságban kell az útirányt mutatniuk és a biztonsági jeleknek 5 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük.
Alacsonyan telepített (LLL) biztonsági jeleket a közlekedési utakon a magasan telepített jelzések kiegészítéseként, vagy az olyan helyiségekben kell alkalmazni, ahol az ott tárolt anyagok, eszközök, valamint az ott található berendezési tárgyak miatt egy esetleges tűzben nagyon erős füstfejlődéssel kell számolni.
Középmagas: Ebben az esetben a jeleket a magasan és az alacsonyan telepített jelek közé telepítjük.
Az ezen a módon telepített jelek telepítési magassága általában szemmagasság (maximum 1,8 méter), vagy ahogy azt a veszélyforrás igényli.
A középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagok, berendezési tárgyak alapján.

A biztonsági jelzések telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

Azokban a helyiségekben, ahol ezek alapján alacsonyan, vagy középmagasan telepítendő a menekülési útvonal rendszer kell, hogy kialakításra kerüljön, a kijárati ajtók két oldalán, a padló szint közelében, legfeljebb azonban 2,0 méteres magasságban kell a kijárati ajtót megjelölni.

A kijárati ajtók megjelölésénél a biztonsági jelet elsősorban az ajtók fölé 2-2,5 m magasságban kell felszerelni, a közlekedési folyosókon elhelyezendő biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 1,7-2,0 méter. (Lásd az alábbi ábrát!)

Közlekedési folyosón elhelyezendő biztonsági jelek szerelési magassága

A leggyakrabban használt menekülési útvonalakkal kapcsolatos biztonsági jeleket a következő táblázat mutatja:

      
A kijárati ajtók megjelölésére szolgáló biztonsági jelek
Ajtó feletti biztonsági jel Ajtó feletti biztonsági jel
Kijárat irányát jelző biztonsági jel Kijárat irányát jelző biztonsági jel
Kijárat biztonsági jele Kijárat biztonsági jele
Vészkijárat biztonsági jele Vészkijárat biztonsági jele
Ajtónyitás irányát jelző biztonsági jel Pánikzárral ellátott ajtó biztonsági jele Ajtónyitás irányát jelző biztonsági jel
Vésznyitó biztonsági jele Vésznyitó biztonsági jele

 

A menekülési irányok jelölésére szolgáló biztonsági jelek
Menekülési útirányt jelző biztonsági jel Menekülési útirányt jelző biztonsági jel
Menekülési útirányt jelző biztonsági jel Menekülési útirányt jelző biztonsági jel
Menekülési útirányt jelző biztonsági jel Menekülési útirányt jelző biztonsági jel
Menekülési útirányt jelző biztonsági jel Menekülési útirányt jelző biztonsági jel
Menekülési útirányt jelző biztonsági jel Menekülési útirányt jelző biztonsági jel
Menekülési útirányt jelző biztonsági jel Menekülési útirányt jelző biztonsági jel

 

A menekülési irányok jelölésére szolgáló
több irányba is fordítható biztonsági jelek
Menekülési útirányt jelző általános biztonsági jel Menekülési útirányt jelző általános biztonsági jel

 

A menekülési irányok jelölésére szolgáló
panoráma biztonsági jel
Menekülési útirányt jelző panoráma biztonsági jel
Menekülési útirányt jelző panoráma biztonsági jel

 

Liftek tűz esetén történő használatára vonatkozó biztonsági jelek
Biztonsági lift biztonsági jele Lift tűz esetén történő haszálatának tilalmára figyelmeztető biztonsági jel Lift tűz esetén történő haszálatának tilalmára figyelmeztető biztonsági jel
Lift tűz esetén történő haszálatának tilalmára figyelmeztető biztonsági jel Lift tűz esetén történő haszálatának tilalmára figyelmeztető biztonsági jel Lift tűz esetén történő haszálatának tilalmára figyelmeztető biztonsági jel

 

A lépcsőházi menekülési szintszámok jelzésére szolgáló
kiürítési biztonsági jelek
Szintszám jelölésére szolgáló kiürítési biztonsági jel Szintszám jelölésére szolgáló kiürítési biztonsági jel
Szintszám jelölésére szolgáló kiürítési biztonsági jel Szintszám jelölésére szolgáló kiürítési biztonsági jel

 

A lépcsőházi szintszámok jelzésére szolgáló tájékoztató biztonsági jelek
Szintszám jelölésére szolgáló tájékoztató biztonsági jel Szintszám jelölésére szolgáló tájékoztató biztonsági jel
Szintszám jelölésére szolgáló tájékoztató biztonsági jel Szintszám jelölésére szolgáló tájékoztató biztonsági jel
Szintszám jelölésére szolgáló tájékoztató biztonsági jel Szintszám jelölésére szolgáló tájékoztató biztonsági jel

 

A menekülési útvonalakkal kapcsolatos tűzvédelmi biztonsági jelek
Tűzgátló ajtó biztonsági jele Tűzoltó létra biztonsági jele Tűzoltó létre biztonsági jele felirattal

A következő ábra egy kompletten alkalmazott biztonsági jelrendszert mutat:

Komplett biztonsági jelrendszer

A TKJ Tűzoltókészülék Javító Kft. több gyártó biztonsági jeleit is forgalmazza. Ha érdeklik a különböző jelzések, illetve azok ára, keressen meg minket bármely elérhetőségünkön, vagy személyesen és kérjen árajánlatot. Cégünk vállalja a biztonsági jelrendszer kialakításával kapcsolatos előzetes felmérés elvégzését is.

 

Everlux
utánvilágító biztonsági jel katalógus

Everlux digitális katalógus

Valid HTML5  Valid CSS3  Adobe Flash Player letöltése  Adobe Reader letöltése  Nyomtatható verzió
A TKJ Kft. elérhetőségei E-mail küldése