A tűzoltó készülékekkel és tűzoltó vízforrásokkal kapcsolatos jogszabályok és szabványok

Jogszabályok
Tűzoltó készülékek, oltóanyagok, valamint tűzoltó vízforrások és tartozékaik
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
2011. évi LXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről (részletek)
139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2013. január 18-i tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról
50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
42/2011. (XI. 30.) BM rendelet a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól
26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (részletek)
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról (részletek)
20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet a polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról (részletek)
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről (részletek)
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

A tűzoltó készülékekre és tűzoltó vízforrásokra vonatkozó szabályozások között nagy számban találhatók szabványok, amelyek jelenleg már nem kötelező jellegűek. A szabványokban foglalt előírások követése 2002. január 01. óta önkéntes. Az erre vonatkozó előírásokat az 1995. évi XXVIII. törvény tartalmazza.

A szabványok kötelező jellegének megszűnése előtt Magyarországon több biztonságtechnikai előírás – köztük a pl. a tűzoltó készülék javítására, valamint a tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálatára vonatkozók – is nemzeti szabványban került meghatározásra. Annak érdekében, hogy ezen szabályozások folyamatossága biztosítva legyen az aktuális szakminisztérium (előbb a Belügy-, aztán az Önkormányzati és Területfejlesztési, majd újra a Belügyminisztérium) rendeletben jogszabályi, tehát kötelező szintre emelte ezeket a szabványokat azáltal, hogy azok tartalmát átemelte saját rendeletébe. (Jelenleg: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet)

Tehát a következőkben felsorolt szabványoknak csupán azon részei kötelezőek, amelyek a fent említett jogszabályban is megjelenítésre kerültek. Mindazon cégek azonban, amelyek – mint a TKJ Tűzoltókészülék Javító Kft. is – fontosnak tartják a megfelelő minőség folyamatos biztosítását, minden tevékenységükre vonatkozó szabványelőírást betartanak.

Nemzeti szabványok
Tűzoltó készülékekkel és oltóanyagaikkal kapcsolatos nemzeti szabványok
MSZ 1040-4:1986 Tűzoltó készülékek
Javítás és készenlétben tartás
MSZ 1040-6:1998 Tűzoltó készülékek
A hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése és javítása
MSZ EN 2:1993 A tüzek osztályozása
MSZ EN 3-3:1994 Hordozható tűzoltó készülékek
3. rész: Felépítés, nyomásállóság, mechanikai vizsgálatok
MSZ EN 3-7:2004+A1:2008 Hordozható tűzoltó készülékek
7. rész: Jellemzők, teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 3-8:2007 Hordozható tűzoltó készülékek
8. rész: Kiegészítő követelmények az EN 3-7-hez a legfeljebb 30 bar megengedhető nyomású oltókészülékek kialakítására, nyomásállóságára és mechanikai vizsgálataira
MSZ EN 3-9:2007 Hordozható tűzoltó készülékek
9. rész: Kiegészítő követelmények az EN 3-7-hez, a szén-dioxiddal oltó készülékek nyomásállóságára
MSZ EN 3-10:2010 Hordozható tűzoltó készülékek
10. rész: Rendelkezések a hordozható tűzoltó készülékek EN 3-7-nek való megfelelőségének értékelésére
MSZ EN 1866-1:2008 Mozgatható tűzoltó készülékek.
1. rész: Jellemzők, működés és vizsgálati módszerek
MSZ EN 25923:1995 Tűzvédelem
Oltóanyag
Szén-dioxid
MSZ EN 27201-1:1997 Tűzvédelem
Oltóanyagok
Halogénezett szénhidrogének.
1. rész: A halon 1211 és a halon 1301 követelményei
MSZ EN 27201-2:1997 Tűzvédelem
Oltóanyagok
Halogénezett szénhidrogének.
2. rész: Előírások a halon 1211 és a halon 1301 biztonságos kezelésére és áttöltésére
MSZ EN 615:2009
Angol nyelvű szabvány!
Tűzvédelem
Oltóanyag
Az oltóporok előírásai (kivéve a D osztályú porokat)
Tűzoltó vízforrásokkal és tartozékaikkal kapcsolatos nemzeti szabványok
MSZ 1014:2009 Pótállványcső felszín alatti tűzcsaphoz
MSZ 1042:2009 Jelzőtábla tűzoltóvíz-forrásokhoz
MSZ 1094:2009 Kapocskulcsok tűzoltó kapcsokhoz
MSZ 9771-3:2009 Tűzcsapok és tartozékaik
3. rész: Tűzcsapkulcsok
MSZ 9771-7:2009 Tűzcsapok és tartozékaik
7. rész: Szerelvényszekrények felszín alatti és felszín feletti tűzcsapokhoz
MSZ 9772:2009 Állványcső felszín alatti tűzcsapokhoz
MSZ 9774:2009 Osztó tűzoltótömlőkhöz
MSZ 9775:2009 Gyűjtő tűzoltótömlőkhöz
MSZ 9789:2009 Nehéz- és középhabbal oltó kézi habsugárcsövek kialakítása, teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei
MSZE 1025:2009
Magyar előszabvány!
Műanyag tűzoltó kupakkapcsok
MSZE 1092:2009
Magyar előszabvány!
Tűzoltó kapcsok
MSZE 1185:2009
Magyar előszabvány!
Tűzoltó tömlők
Vízzáró lapos nyomótömlők és szerelt tömlők tűzoltó szivattyúkhoz és -járművekhez
MSZ EN 671-1:2001 Beépített tűzoltó berendezések
Tömlőberendezések.
1. rész: Tömlődob alaktartó tömlővel
MSZ EN 671-2:2009 Beépített tűzoltó berendezések
Tömlőberendezések
2. rész: Falitűzcsap-szekrények lapostömlővel
MSZ EN 671-3:2009 Beépített tűzoltó berendezések
Tömlőberendezések.
3. rész: Alaktartó tömlős tömlődob és lapostömlős falitűzcsap-szekrény karbantartása
MSZ EN 14339:2005 Felszín alatti tűzcsap
MSZ EN 14384:2005 Felszín feletti tűzcsap
MSZ EN 14540:2004+A1:2007 Tűzoltó tömlők
Szivárgásmentes lapostömlők beépített tűzoltó berendezésekhez
MSZ EN 15182-1:2007+A1:2010 Kézi tűzoltó sugárcsövek
1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 15182-2:2007+A1:2010 Kézi tűzoltó sugárcsövek
2. rész: PN 16 típusú kombinált vízsugarú sugárcsövek
MSZ EN 15182-3:2007+A1:2010 Kézi tűzoltó sugárcsövek
3. rész: Kötött vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú, PN 16 típusú sugárcsövek
MSZ EN 15182-4:2007+A1:2010 Kézi tűzoltó sugárcsövek
4. rész: Nagynyomású, PN 40 típusú sugárcsövek
Egyéb tűzvédelmi felszerelésekre vonatkozó tűzvédelmi tárgyú nemzeti szabványok
MSZ 15670:1989 Vészlétrák, vészkijárati kilépők, vészhágcsók
MSZ EN 1869:1998 Tűzoltó takarók
Beépített tűzoltó berendezésekkel kapcsolatos nemzeti szabványok
MSZ 9784-1:1984 Nyitott szórófejes, vízzel oltó berendezés
Általános előírások
MSZ 9784-2:1984 Nyitott szórófejes, vízzel oltó berendezés
Méretezés
MSZ 9784-3:1984 Nyitott szórófejes, vízzel oltó berendezés
Vízellátás és csőrendszer
Éghető folyadékokkal kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat tartalmazó nemzeti szabványok
MSZ 9790:1985 Éghető folyadékok és olvadékok tűzveszélyességi csoportosítása
MSZ 9901-1:2009 Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, berendezések műszaki biztonsági és tűzvédelmi előírásai
1. rész: Olajlefejtés és olajkészlet-tárolás
MSZ 9901-2:2009 Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, berendezések műszaki biztonsági és tűzvédelmi előírásai
2. rész: Olajtovábbító és olajmelegítő rendszerek
MSZ 9901-3:2009 Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, berendezések műszaki biztonsági és tűzvédelmi előírásai
3. rész: Tüzelőberendezések
MSZ 9901-4:2009 Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, berendezések műszaki biztonsági és tűzvédelmi előírásai
4. rész: Telepítési távolság
MSZ 9901-5:2009 Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, berendezések műszaki biztonsági és tűzvédelmi előírásai
5. rész: Általános előírások, vizsgálatok
MSZ 9904:1984 Éghető folyadékok tárolása és szállítása 300 literig
MSZ 9905:1983 Robbanásgátló szekrény
MSZ 9910-2:1993 Föld feletti, álló, hengeres acéltartályok éghető folyadékok és olvadékok tárolására
Szerelvényezési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások
MSZ 9910-3:1998 Föld feletti, álló, hengeres acéltartályok éghető folyadékok és olvadékok tárolására
Időszakos ellenőrző vizsgálat
MSZ 9941:1980 Tűzveszélyes folyadékot túlnyomás nélkül szállító vasúti tartálykocsi tűzvédelmi és biztonsági előírásai
MSZ 9942:1983 Kamra tűzveszélyes folyadékok részére
MSZ 9943:2009 Üzemanyagtöltő állomás előírásai
MSZ 9999:1988 Úszótetős acéltartály éghető folyadékok tárolására
MSZ 15633-1:1992 Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgálólétesítményeinek, -berendezéseinek tűzvédelmi előírásai
Általános követelmények
MSZ 15633-2:1992 Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgálólétesítményeinek, -berendezéseinek tűzvédelmi előírásai
Tárolási módok és eszközök
MSZ 15633-3:1992 Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgálólétesítményeinek, -berendezéseinek tűzvédelmi előírásai
Lefejtő- és töltőállomások
MSZ 15633-3:1992/1M:1997 Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgálólétesítményeinek, -berendezéseinek tűzvédelmi előírásai.
Lefejtő- és töltőállomások
MSZ 15633-4:1992 Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgálólétesítményeinek, -berendezéseinek tűzvédelmi előírásai
Kiegészítő berendezések
MSZ 15633-5:1999 Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgálólétesítményeinek, -berendezéseinek tűzvédelmi előírásai
Telepítés
MSZ EN 12285-1:2003 Gyári kialakítású acéltartályok
1. rész: Fekvő, hengeres, szimpla és dupla falú tartályok éghető és nem éghető, vízszennyező folyadékok föld alatti tárolására
MSZ EN 12285-2:2005 Műhelyben gyártott acéltartályok
2. rész: Fekvő, hengeres, szimpla és dupla falú tartályok éghető és nem éghető, vizet szennyező folyadékok föld feletti tárolására
Egyéb éghető anyagokkal kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat tartalmazó nemzeti szabványok
MSZ 6292:2009 Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése
MSZ 7050-1:1986 Gázüzemű berendezések létesítése
Elgőzölögtető berendezés telepítése
MSZ 7050-2:1977 Gázüzemű berendezések létesítése
Turistagázpalack töltőberendezés
MSZ 7050-3:1986 Gázüzemű berendezések létesítése
Lakókocsi pébégázos fogyasztói berendezése
MSZ 7050-4:1978 Gázüzemű berendezések létesítése
Felépítményes ponton pébégáz fogyasztói berendezése
MSZ 7050-5:1985 Gázüzemű berendezések létesítése
Kistartályos gázellátás
MSZ 9935:1993 Veszélyes árukkal rakott közúti szállítóegységek átmeneti tárolásának biztonsági követelményei
MSZ 9936:1993 Veszélyes áruk átmeneti-ideiglenes tárolására használatos raktárak biztonsági követelményei
MSZ 15771:1984 Polgári felhasználású lőszerek tárolási, kezelési és csomagolási előírásai
Biztonsági jelekkel kapcsolatos nemzeti szabványok
MSZ 15631:1985 Tűzvédelmi jelzőtáblák
MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek
Biztonsági jelek
Menekülési útirányt jelző rendszerek (SWGS-ek)
MSZ ISO 3864-1:2009 Grafikai jelképek
Biztonsági színek és biztonsági jelek
1. rész: Munkahelyi és közterületi biztonsági jelek tervezési alapelvei
Egyéb tűzvédelemmel kapcsolatos nemzeti szabványok
MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése
A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei
MSZ 10900:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése
MSZ 15664:1982 Acetiléntermelő berendezések felállításának tűzvédelmi előírásai
MSZ 15688:2009 A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme
Valid HTML5  Valid CSS3  Adobe Flash Player letöltése  Adobe Reader letöltése  Nyomtatható verzió
A TKJ Kft. elérhetőségei E-mail küldése