A tűzoltó készülékek karbantartása
A tűzoltó vízforrások ellenőrzése, felülvizsgálata

 

 

 

A kívánt rész eléréséhez kattintson a megfelelő képre!

Tűzoltó készülékek Cégismertető Tűzoltó vízforrások
Tűzoltó készülékek TKJ Tűzoltókészülék Javító Kft. Tűzoltó vízforrások

 

 

Tűzoltó készülékek karbantartása

A Borsod-A-Z. megyei tűzoltó készülék javító műhelyek közül a TKJ Kft. rendelkezik a legtöbb féle tűzoltó készülék típus karbantartásához szükséges – a 28/2011 (IX. 6.) BM rendeletben előírt – speciális felszereléssel, műszaki útmutatást tartalmazó leírással és megfelelően képzett személyzettel.

A tűzoltó készülékek karbantartásának kötelezettségét és részletes előírásait is a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet határozza meg.

Általános és a közhiedelemmel ellentétes fogalmat kell tisztázni rögtön e témakör elején. A tűzoltó készülékek ellenőrzése is karbantartásnak (alapkarbantartásnak) minősül.

A tűzoltó készülékek karbantartását végző szervezetek és személyek felett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok útján szakmai felügyeletet gyakorol. Erre elsősorban azért van szükség, mert csak ezáltal biztosítható, hogy ez az állampolgárok biztonságára jelentős mértékben kiható tevékenység megfelelő színvonalon történjen az egész országban.

A tűzoltó készülék javító műhelynek rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi speciális felszereléssel, műszaki útmutatást tartalmazó leírással, és megfelelően kiképzett és gyakorlattal rendelkező karbantartó személyzettel.

A tűzoltó készülék javító műhelyben minimálisan szükséges felszerelések az alábbiak:

A fentieken túl álljon itt néhány további megkövetelt feltétel a teljesség igénye nélkül:

A műhelyben folyó tevékenységet legalább kétévente egyszer a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve szúrópróbaszerűen a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) munkatársai is ellenőrzik.

A tűzoltó készülék karbantartását követően a tűzoltó készüléket igazoló címkével, valamint a szakszervizre vonatkozó, sorszámmal ellátott – hologramos, hamisítás elleni védelemmel ellátott – OKF azonosító jellel kell ellátni.

A TKJ Tűzoltókészülék Javító Kft. által a tűzoltó készülékeken használt igazoló címkéi (ellenőrzési jegyei):

MINTÁK

Ellenőrzési és javítási jegy

Ellenőrzési jegy

Javításra szorul

A TKJ Tűzoltókészülék Javító Kft. által ellenőrzött és javított készülékeken használt OKF azonosító jel:

MINTA

OKF azonosító jel

A hagyományos (MSZ 1040-es) és európai normás készülékek különbözősége sajnos jelenleg még a karbantartás terén is megmutatkozik. Más előírások vonatkoznak az egyik és attól eltérőek a másik tűzoltó készülék csoportra.

Persze vannak közös szabályok is, mint például a létesítményben elhelyezett tűzoltó készülékek nyilvántartásának kötelezettsége, amely az üzembentartót terheli.

A tűzoltó készülékek karbantartására vonatkozó – a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet 1. sz. melléklete 1. fejezetében meghatározott – főbb szabályok az alábbiak:

MSZ 1040-es készülékekre vonatkozó eltérő szabályok

Ezt a tűzoltó készülék csoportot félévenként kell ellenőrzésnek alávetni, s ha ezen ellenőrzések során probléma nem merül fel, illetve a tűzoltó készüléket nem használják, öt évenként kell nyomáspróbát is magában foglaló teljes körű karbantartásnak alávetni.

Ha ezen időn belül bármilyen kisebb javítás válik szükségessé, azt ún. középkarbantartás keretében is el lehet végezni.

Az ilyen tűzoltó készülékek a gyártásuktól számított 20 évet követően nem tarthatók készenlétben, azokat ki kell selejtezni:

Az egyik legfontosabb selejtezési utasítás pedig minden fentiekben rögzített előírás felett áll:

2014. december 31. után – a szén-dioxiddal oltók kivételével – egyetlen MSZ 1040-es szabványnak megfelelő tűzoltó készülék sem maradhat használatban!

Általános szabályok

A tűzoltó készülék készenlétben tartója megfelelő időközönként (legalább negyedévenként) köteles ellenőrizni, hogy a készülék:

A fentieken túl megfelelő (az adott tűzoltó készülék típus karbantartására vonatkozó) engedéllyel rendelkező szakszerviz kell, hogy elvégezze a soron következő karbantartási és selejtezési tevékenységeket:

A tűzoltó készülék típusa Alapkarbantartás Középkarbantartás Teljes körű karbantartás A tűzoltó készülék élettartama
Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év
Törőszeges porral oltó 1 év 15 év 10 év 20 év
Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év
Valamennyi szén-dioxiddal oltó 1 év - 10 év A vonatkozó szabályozás szerint
Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével) 6 hónap - 5 év 20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig

Megjegyzések:

A szén-dioxiddal oltók és a hajtóanyag palackok kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészeik élettartama nem haladhatja meg a 20 évet. Ez alól csak a 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék képeznek kivételt, melyek a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában a gyártást követő 20 év után is készenlétben tartható. Az utóbbi esetben a szakértő a 20. évtől számítva kétszer öt évvel hosszabbíthatja meg a készenlétben tartás idejét.

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet értelmében:

összegű tűzvédelmi bírságot von maga után.


 

 

Tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata

A tűzoltó vízforrások felülvizsgálatának és karbantartásának kötelezettségét és annak részletes szabályait a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet határozza meg.

A tűzoltó vízforrásokat és azok tartozékait a fenntartónak félévenként kell ellenőriztetnie, évente pedig felül kell vizsgáltatnia. Ezeket a műveleteket csak megfelelően képzett, a vonatkozó rendeletben (45/2011. (XII. 7.) BM rendelet) meghatározott, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti. A vizsgálat során feltárt hiányosságokat, hibákat meg kell szüntetni.

A tűz- vagy egyéb káreset során meghibásodott, illetve a tűzesetek oltásakor használhatatlannak bizonyult vízkivételi helyek, illetve szerelvények karbantartását soron kívül el kell végeztetni.

A vízkivételi helyekről a fenntartónak nyilvántartást kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell:

A tűzoltó vízforrások és tartozékaik ellenőrzése során minden esetben vizsgálni kell:

A szerelvényszekrények azon szerelvényeit (tartozékait), amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve (pl. nyomótömlő, sugárcső, állványcső) ötévenként nyomáspróbának kell alávetni.

Fontos szabály, hogy a föld feletti és föld alatti tűzcsapok esetében az éves felülvizsgálat során el kell végezni a következő vizsgálatokat is:

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet értelmében a szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, illetve az oltóvízkivétel, vagy felhasználás akadályozása 50 000-100 000.- Ft összegű tűzvédelmi bírságot von maga után.

Valid HTML5  Valid CSS3  Adobe Flash Player letöltése  Adobe Reader letöltése  Nyomtatható verzió
A TKJ Kft. elérhetőségei E-mail küldése