A tűzoltó készülékekre vonatkozó
általános előírások

 

Tűzoltó készüléknek nevezünk minden olyan eszközt, amely oltóanyagot tartalmaz, és amelyből az oltóanyagot – a tűzoltó készülékben lévő nyomás hatására – irányíthatóan és szakaszosan lehet kilövellni.

A tűzoltó készülékre vonatkozó előírásokat jogszabályok és magyar, valamint honosított nemzetközi szabványok tartalmazzák. (Lásd: Jogszabályok, Csoportosítás, Oltóanyagok, Tűzosztályok, valamint Teljesítmény lap.) Ezekben az előírásokban került meghatározásra a készenlétben tartandó készülékek száma, sőt esetenként további paraméterei (pl. oltóanyag, töltettömeg, vagy teljesítmény) is. (Lásd: Hol? Milyet? Mennyit? lap.)

Az egyik legfontosabb előírás, hogy mindenki köteles elsajátítani a munkahelyén készenlétben tartott tűzoltó készülékek kezelését. Ennek hiányában a dolgozó – természetesen csak a szükséges ismeretek megszerzéséig – hatóságilag eltiltható a munkától, a munkáltató pedig, ha bebizonyosodik, hogy a szükséges oktatást nem biztosította, tűzvédelmi bírsággal sújtható. (Lásd: 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet)

Ugyancsak büntetés róható ki a tűzoltó készülékek beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának, illetve ellenőrzésének elmulasztásáért. (A részleteket lásd a Karbantartás lapon.)

A tűzoltó készülékek magyarországi gyártása, külföldről történő behozatala, valamint hazai forgalmazása hatósági (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott) engedélyhez kötött tevékenység. A szükséges engedélyezési procedúra hivatott biztosítani azt, hogy a kereskedelemben megjelenő készülékek mindegyike megfeleljen a vonatkozó előírásoknak és alkalmazásuk során ne merülhessenek fel olyan problémák, amelyek miatt esetleg életek, nagy értékek kerülnek a szükségesnél nagyobb veszélybe. A tűzoltó készülékeknek ugyanis a lehető legmegbízhatóbbaknak kell lenniük, hiszen használatukra minden esetben veszélyhelyzetben kerül sor, amikor a legkisebb hiba is végzetes lehet.

Fontos, hogy bár a korábbi előírások nem követelték meg a tűzoltó készülékek falra történő felfüggesztését, ennek a lehetősége minden készülék esetében biztosított volt már akkor is. 2008. május 22-től azonban a közösségi építményekben – ebbe a kategóriába tartozik minden olyan épület, amely nem minősül lakó-, tárolási-, ipari-, mezőgazdasági épületnek – kötelező a tűzoltó készülékek legfeljebb 1,35 méter talpmagassággal történő rögzítése. (A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ezzel kapcsolatban kiadott állásfoglalása alapján a tűzoltó készülék maradhat a padlón, ha az üzembentartó úgy dönt – hiszen a legkisebb magasság nincs meghatározva – de a készüléket ekkor is kötelező rögzíteni.) Ezzel a módszerrel érhető el ugyanis a legjobban az, hogy készülékeink mindig szem előtt legyenek. A tűzoltó készülékeket minden esetben jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A 2008. év még egy fontos változást hozott a tűzoltó készülékekkel kapcsolatban. Eszerint a tűzoltó készülékeket, illetve az egyéb tűzvédelmi felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket is utánvilágító vagy világító biztonsági jellel kell megjelölni. A tűzoltó készülékek biztonsági jelének leginkább elterjedt piktogramja a következő:

Hordozható tűzoltó készülék biztonsági jele

A biztonsági jelet mindenesetben a tűzoltó készülék fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni úgy, hogy az akkor is látható legyen, ha a készülék átmenetileg takarásban van. Erről bővebben a Biztonsági jelek lapon tájékozódhat.

A tűzoltó készülékekhez vezető útvonalakat eltorlaszolni
még ideiglenesen sem szabad!

A tűzoltó készülékeket rendeltetésüktől eltérő célra használni
TILOS és BÜNTETENDŐ cselekmény.

Valid HTML5  Valid CSS3  Adobe Flash Player letöltése  Adobe Reader letöltése  Nyomtatható verzió
A TKJ Kft. elérhetőségei E-mail küldése