Érdekesség

Szilvay Kornél

Szilvay Kornél

(1890. július 25. – 1957. szeptember 8.)

A tűzesetek során a vagyonmegóvásban jelentős szerepet játszó szárazoltó eljárások és berendezések feltalálója.

A tűzeseteknél, különösen a raktári tüzeknél gyakran előfordult, hogy az oltóvíz okozta kár nagyobb volt, mint az, amit a tűz okozott. Valószínűleg kevéssé közismert, hogy a tűzkárok mérsékléséhez vezető és ma is széles körben alkalmazott ún. szárazoltó eljárás – amelynél az oltóanyag víz helyett por vagy hab – és az eljárásnál használt berendezések feltalálója egy magyar tűzoltó tiszt volt.

Szilvay Kornél 1890. július 25-én született Budapesten. Már tanulóként megismerkedett a tűzoltóság munkájával, mivel műszaki tanulmányai alatt, annak részeként tűzvédelmi kiképzést kapott. Technikusi oklevelét Budapesten, a felső-ipariskolában szerezte meg. A tűzoltó munka iránti vonzalmát mutatja, hogy tanulmányai befejezése után a Schlich-gyár – ahol apja gondnok volt – tűzoltóegységének aktív tagja lett, majd csatlakozott a fővárosi önkéntes tűzoltók szervezetéhez. Ott ismerte meg a világon elsőként használatba vett, 1903-tól készenléti szolgálatban lévő gépjárműfecskendőt, amelynél a jármű álló helyzetében a jármű meghajtó motorja működtette a járműre szerelt szivattyút.

Gazdag feltalálói munkássága választott hivatásához kötődött. Első, 1914-ben bejegyzett szabadalma egy villamos hálózatról működtethető gépjármű indítókészülék volt, amit a fővárosi önkéntes tűzoltóság által rendszerbe állított Magirus gyártmányú gépjárműfecskendőnél alkalmaztak, a négyütemű, kéthengeres Wartburg-motor gyakori indítási problémáinak kiküszöbölésére.

1914-től a fővárosi hivatásos tűzoltóság műszaki tisztje, majd főtisztje lett.

Szilvay hamar felismerte a nagy mennyiségű oltóvíz alkalmazásának hátrányát a belső tüzek oltásánál, ami esetenként nagy értékű anyagi javak teljes pusztulásához vezetett. 1923-ban jelentette be a szárazoltó eljárással kapcsolatos első találmányát, egy semleges gázzal oltó gépet. A fővárosi tűzoltóság vonuló járművein 2-2 db 6kg-os porral oltót rendszeresített, amelyeket sikeresen alkalmaztak kisebb tüzek oltására. Találmányának lényege abban állt, hogy egy robbanómotor kipufogó gázait először lehűti, ezután kompresszorral kellő nyomásra sűríti, majd a gázzal az oltóport (szódabikarbóna) a tűzre fúvatja.

A tűztől megmenekült festmények
A tűztől megmenekült festmények

A porral oltók használatának előnyeit a vagyonmegóvás tekintetében jól mutatta a Nemzeti Kaszinó gobelintermében 1925-ben támadt tűzeset, amelynek oltását Szilvay személyesen vezette kizárólag porral oltókkal, vízzel oltást nem engedélyezve. A tüzet rövid idő alatt eloltották, az elhasznált por eltakarítását követően pedig gyorsan kiderült, hogy az értékes perzsaszőnyegek, gobelinek csupán kisebb, javítható károsodást szenvedtek. Ennek az akkor bravúrosnak számító oltásnak az eredménye és kedvező sajtóvisszhangja hatására, a főváros elhatározta egy nagyteljesítményű szárazoltó gép rendszerbe állítását Budapesten, amit 1928-ban a Mávag Mozdony- és Gépgyár le is gyártott.

1929. február 29-én került sor az új Szilvay-féle szárazoltógép első gyakorlati alkalmazására a VI. kerületi Bajza utca 23. szám alatti festőműterem mennyezet- és tetőtüzénél. Az égő tetőrész alatti festőműtermekben és az ott lévő értékes képekben károsodás nem történt, mivel vízsugarat nem alkalmaztak. A szárazoltásnak szép – vízkármentes – példája volt ez a beavatkozás, amit ezúttal is maga a feltaláló vezetett. Még ebben az évben 20 esetben avatkoztak be és értek el sikeres oltási eredményt a szárazoltó géppel. A kapacitást hamarosan négy gépre növelték, amelyeket összesen 95 alkalommal vetettek be eredményesen.

A párizsi tűzoltóság nemzetközi kiállításán, 1929-ben a Mávag egy korszerűsített porral oltóval vett részt. A berendezés sikerét mi sem mutatta jobban, mint az, hogy a helyiek mellett az amerikai és a kanadai tűzoltóság is érdeklődött utána.

A Szilvay-féle tűzoltó berendezés
A Szilvay-féle tűzoltó berendezés

 

a - oltópor-tartály
b - fedél
c - tengely
d - keverőlapát
e - kiadagoló nyílás
f - perforált tölcsér
g - hajtógázpalack
h - hajtógázcső
i - cső
j - oltócső
k, l - csavarkerékhajtás
m - kanalas kerék
n - tok
o - tok kivezetés
p - gázmennyiség szabályozó szelep
q - szárítószekrény
r - fűtő csőkígyó
s - összekötő cső

Szilvay az oltóporra és habra alapozott szárazoltási eljárását folyamatosan korszerűsítette és bővítette annak alkalmazási területét is, pl. a zárttéri transzformátortüzek oltására, amelynek következményeképpen a transzformátorházakat oltópor-bevezető nyílásokkal látták el. Találmányait külföldön főleg hajók raktérben keletkezett tüzeinek oltásánál alkalmazták.

Az égő Bazilika
Az égő Bazilika

Számos szabadalma szolgálta még a tűzvédelem ügyét. Nevéhez fűződik többek között a hőhatásra záródó szelep, az úszószivattyú (8 m-nél mélyebb vízforrások vizének hasznosítására), a tűz- és robbanásbiztos szekrény, valamint az alarmográf (önműködő tűzjelző távíró) is. Ezek közül több – természetesen modernizált változatát – ma is használják. Úgyszintén az ő szabadalma alapján terjedt el a tűzvédelmi gyakorlatban a gyorselzáró (gyorstolattyú), amit a tűzveszélyes folyadékot szállító gépkocsik lefejtésénél használtnak napjainkban is.

Tűzoltói pályafutása során több ezer oltást vezetett, amelyek közül kiemelkedett a budapesti Bazilika kupolatüzének vízkármentes oltása 1947. június 20-án. Előrelátóan gondoskodott a nagy értékű freskók védelméről és az oltásnál felhasznált nagy vízmennyiség ellenére, beázás, azaz vízkár nem keletkezett. Egy 400 l/perc-es kismotor-fecskendővel a kupola pilléreinek mélyedéseiből az összegyűlt vizet kiszívatta, a vízsugarakkal pedig elérte, hogy a tűz ne terjedhessen át a Bazilika más részeire.

Szilvay Kornél 39 találmányára kapott szabadalmi oltalmat. Ezek közül 2 gépjármű indítókészülékre, 6 tűzveszélyes folyadék tárolótartályra és kapcsoló készülékekre (pl. gyorselzáró tartálylefejtéshez; biztonsági tartály tűzveszélyes folyadékok tárolására), 3 vízszállító berendezésre, 3 tűzvédelmi biztonsági berendezésre (pl. hőhatásra záró szelep; önműködő tűzjelző távíró), 1 tűzgátló tetőfedő anyagra vonatkozott, a többi pedig a szárazoltó eljárással, anyagaival és berendezéseivel kapcsolatos. Utolsó bejelentését 1955-ben tette meg, szintén szárazoltó eljárásra.

Szilvay Kornél egy tűzvédelem szolgálatában leélt tartalmas életet követően, 1957. szeptember 8-án, 67 éves korában távozott közülünk.

(Forrás: http://www.akiket_ismernunk_kellene_1.abbcenter.com/?id=50681&cim=1)

Valid HTML5  Valid CSS3  Adobe Flash Player letöltése  Adobe Reader letöltése  Nyomtatható verzió
A TKJ Kft. elérhetőségei E-mail küldése