Tűzosztályok
Tűzveszélyességi osztályok
Tűzveszélyességi fokozatok

A kívánt rész eléréséhez kattintson a fenti címek közül a megfelelőre!


 

 

Tűzosztályok

A tűzosztályok a tüzek égő anyag fajtája szerinti csoportjait jelentik, és kizárólag azzal a céllal kerültek bevezetésre, hogy segítsék a különböző helyeken szükséges tűzoltó készülékek kiválasztását. (MSZ EN 2)

Minden Magyarországon forgalmazott tűzoltó készülék használati utasításán (matricáján) megtalálható azoknak a tűzosztályoknak a jele, amelyek oltására az adott készülék biztonsággal használható.

Tűzosztályok
jele: meghatározása: jele:
Az „A” tűzosztály jele Szilárd, általában szerves eredetű olyan
éghető anyagok tüze, amelyek
lángolás és/vagy izzás (parázslás)
kíséretében égnek.
Az „A” tűzosztály jele
A „B” tűzosztály jele Éghető folyékony, vagy cseppfolyós
szilárd anyagok (olvadékok) tüze.
A „B” tűzosztály jele
A „C” tűzosztály jele Az éghető gázok tüze. A „C” tűzosztály jele
A „D” tűzosztály jele Az éghető fémek – elsősorban alkáli
fémek (pl. Na, K) és alkáli földfémek (pl.
Mg, Ca) – továbbá a különböző éghető
fémvegyületek (pl. alumínium-alkil)
tüze.
A „D” tűzosztály jele

A fentiek alapján, ha ismerjük a környezetünkben található éghető anyagokat, máris ki tudjuk választani a számunkra szükséges tűzoltó készülék típust.

Természetesen a kiválasztás során más szempontokat is érdemes figyelembe venni. Fontos adat például a lehetséges tűzoltó készülékek teljesítménye, amely az azonos töltettömegű, de különböző típusú tűzoltó készülékek között jelentősen eltérhet. Ezen felül természetesen nem mindegy, hogy a beszerzésre kerülő tűzoltó készülék mennyibe kerül. (Lásd az Áraink c. lapon!) Végül pedig, ha a készüléket irodában, kereskedelmi egységben kívánjuk elhelyezni, a tűzoltó készülék külső formája is meghatározó lehet. (Lásd a Képtár c. lapon!)


 

 

Tűzveszélyességi osztályok

Vigyázat: A tűzosztályokat nem szabad összetéveszteni a tűzveszélyességi osztályokkal, amelyek a helyiségek, épületek, szabadterek, létesítmények, stb. tűzvédelmi veszélyesség szerinti besorolására szolgálnak! (Sajnos a tűzveszélyességi osztálynak nem csak a neve hasonló a tűzosztályéhoz, hanem a jelölése is.)

Ne feledjük, a tűzveszélyességi osztályok megismerésére is szükség lehet akkor, amikor a tűzoltó készülékek darabszámát szeretnénk meghatározni.

A tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásokat a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat XXXII. fejezetének 218. Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás című része tartalmazza.


 

 

Tűzveszélyességi fokozatok

Az éghető folyadékok esetében van még egy jellemző adat, amelyet bizonyos esetekben ismernünk kell a szükséges tűzoltó készülék típus és mennyiség meghatározásához. Ez az éghető folyadékok tűzveszélyességi fokozata.

A tűzveszélyességi fokozatuk alapján a folyadékokat négy – római számokkal jelölt – kategóriába sorolhatjuk be. Könnyű helyzetben vagyunk azonban akkor, ha ismerjük az adott éghető folyadék tűzveszélyességi osztályát, ugyanis az éghető folyadékokra meghatározott első négy tűzveszélyességi osztály (A – D) teljes egészében megfelel a folyadékok tűzveszélyességi fokozatának.

Az A tűzveszélyességi osztályú folyadék az I. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.
A B tűzveszélyességi osztályú folyadék a II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.
A C tűzveszélyességi osztályú folyadék a III. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.
A D tűzveszélyességi osztályú folyadék a IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Az éghető folyadékok és olvadékok tűzveszélyességi csoportosítását (tűzveszélyességi fokozatokba sorolását) az MSZ 9790:1985 nemzeti szabvány tartalmazza.

Valid HTML5  Valid CSS3  Adobe Flash Player letöltése  Adobe Reader letöltése  Nyomtatható verzió
A TKJ Kft. elérhetőségei E-mail küldése