A tűzoltó vízforrásokról

Tűzoltó vízforrásnak nevezzük mindazon – megfelelő csatlakozó szerelvényekkel ellátott – vízkivételi helyet, amely használatával biztosítható a tűzesetek oltásához szükséges vízmennyiség.

A vízkivételi helyek lehetnek természetesek, illetve mesterségesek, ám nem szabad szem elől téveszteni, hogy a természetes vízforrásoknak is mindenkor megközelíthetőnek kell lenniük és ezek használatához is telepíteni kell a szükséges szerelvényeket, amelyek lehetővé teszik a szakszerű beavatkozást.

Az oltóvízzel kapcsolatos alapvető szabályokat a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. Az ebben a jogszabályban szereplő előírások a meghatározzák többek között az alábbiakat:

A tűzoltásra igénybe vehető vízkivételi helyek pontos helyét minden esetben táblával kell jelölni. A táblákra vonatkozó előírásokat az MSZ 1042 nemzeti szabvány (Jelzőtábla tűzoltóvíz-forrásokhoz) tartalmazza.

A tábla fő formája következő:

A tűzoltó vízforrások jelzőtáblájának alapja

A nyilak mellé írt betűk és számok a tűzoltó vízforrás típusát, főbb adatait, valamint a táblától mért távolságát adják meg néhány olyan kiegészítő információ mellett, mint amilyen például a szerelvény nyitási iránya, vízvezeték belső átmérője, a medence űrtartalma, valamint a kút talajszinttől mért átlagos vízmélysége.

Néhány tipikus tűzoltó vízforrás jelző tábla

Tűzcsapot jelző tábla Tűzcsapot jelző tábla

A tűzcsap 100 mm névleges átmérőjű vezetékre van telepítve.
Tűzivíz tároló medencét jelző tábla Oltóvíz tároló medencét jelző tábla

A medence űrtartalma: 150 m3.
Mély kutat jelző tábla Mély kutat jelző tábla

A kút talajszinttől mért átlagos vízszintje 9 méteren van.
Sekély kutat jelző tábla Sekély kutat jelző tábla

A kút talajszinttől mért átlagos vízszintje 4 méteren van.
Nem használható tűzoltó vízforrást jelző tábla Nem használható tűzoltó vízforrást jelző tábla

(Bármilyen változatú táblával alkalmazható.)

 

A táblát 2 méter magasan, jól látható módon kell elhelyezni. Felerősítéskor ügyelni kell arra, hogy a tábla ne fordulhasson el. Ha a tűzcsapok közelében szerelvény szekrény található, akkor a táblát a szekrény felett kell elhelyezni. A medencét jelző táblákon a tűzoltó gépjármű közvetlen csatlakoztatására szolgáló felszálló cső táblától mért távolságát kell feltüntetni.

A tűzoltó vízforrások ellenőrzésére, felülvizsgálatára vonatkozó főbb előírások a Karbantartás lap alján találhatóak.

Valid HTML5  Valid CSS3  Adobe Flash Player letöltése  Adobe Reader letöltése  Nyomtatható verzió
A TKJ Kft. elérhetőségei E-mail küldése